ЕВРО ТИМ
Комплетни хоспитални и фармацевски решенија

Нашата приказна


  • Нашата приказна започнува во 1992 година кога за прв пат ЕВРО-ТИМ се појавува како компанија на медицинскиот пазар во Македонија. Со голем ентузијазам се откриваа медицинските достигнувања.

    Следејќи ги нив ги откривавме водечките компании од најразлични области на медицината и фармацијата.

  • Нашиот тим се состои од мотивирани и посветени стручни лица од областа на медицината и економијата.

  • Од почетокот нé водеше идејата да презентираме и пласираме опрема и производи од врвен квалитет. Тоа успешно го остваруваме и реализираме до денешен ден.
    Почетниот успех нé поттикна да ги прошириме нашите услуги и на соседните територии на Албанија и Косово, каде во последниве 10 години имаме цврста и успешна соработка со јавните и приватни здравствени установи.

  • Во нашето работење се одликуваме со посветеност, искуство, професионалност и загарантиран успех кај нашите клиенти.

Нашата визија


Се за пациентите и стручните тимови од лекари, фармацевти, лабораториски стручњаци, лаборанти, медицински сестри и техничари и друг медицински персонал. Да се биде водечка компанија на медицинскиот, фармацевскиот и лаборатрискиот пазар која им нуди на своите клиенти висококвалитетни и уникатни медицински решенија и производи. Клиентите можат да се потпрат на нас во било кое време кога станува збор за правилно користење и сервисирање на медицинска опрема. За нашата успешност говори и нашата безвремена посветеност кон обука и развој на стручни лица, како и темелно разбирање на барањата на нашите клиенти.

Услугите кои ги нудиме


Комплетни хоспитални и фармацевски решенија

Проектирање и стручна помош при осмислување на здравствени институции и изведба на здравствени објекти по пат - клуч на рака, од проект до изведба. Евротим е истовремено авторизиран застапник на компаниите на GETINGE GROUP односно на MAQUET GmbH - Германија, MAQUET SA - Франција, MAQUET Critical Care - Шведска и ARJO - Англија.

Сервисна екипа со стручен тим за поддршка

Сервисната екипа се грижи за одржување на исправноста на Вашата опрема со спроведување на редовните сервисни контроли и со навремени сервисни интервенции на Ваше барање. Стручниот тим во соработка со своите ино партнери Ви стои на располагање за сите совети кои Ви се потребни при проектирање на Вашата установа.

Медицински инструменти, сетови и опрема со резервни делови

Стерилни хируршки сетови за сите хируршки дисциплини, лабораториско стакло и ситен лабораториски инвентар, хируршки маски, капи, мантили за еднократна употреба, навлаки за чевли, конејнери и барабани за стерилизација, спрејови и масла за одржување на инструменти, АМБУ балони, хируршки кломпи и многу повеќе.