Евротим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваш сигурен партнер во медицината

 

Евро тим

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загарантиран успех кај нашите клиенти.

 
Во нашето работење се одликуваме со посветеност, искуство, професионалност и загарантиран успех кај нашите клиенти.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клиентите можат да се потпрат на нас во било кое време кога станува збор за правилно користење и сервисирање на медицинска опрема.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За нашата успешност говори и нашата безвремена посветеност кон обука и развој на стручни лица, како и темелно разбирање на барањата на нашите клиенти.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голема е одговорноста да се биде водечка компанија на медицинскиот, фармацевскиот и лаборатрискиот пазар која им нуди на своите клиенти висококвалитетни и уникатни медицински решенија и производи.
 
 
 
 
 
 
 
 

Партнери во успехот

 
Работиме со светски лидери од најразлични области на медицината и фармацијата која им нуди на своите клиенти висококвалитетни и уникатни медицински решенија и производи.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Искуство
 
 
 
 
Клиенти
 
 
 
 
Проекти
 
 
 
 
Нова опрема
 
 
 
 
 

Решенија кои може да ги понудиме

 
Дел од решенијата кои може да ги понудиме за попрофесионално водење на работата.
 

 
 
 
 

 
 
 

Нашите услуги Ви се на располагање