• Бул. Јане Сандански 86/1-20, 1000 Скопје
 • +389 2 2450 397
 • evrotim@evrotim.mk
 • Во светските рамки, GETINGE е еден од светските добавувачи на машини за миење
  на инструменти и прибор и стерилизатори во полето на здравството и медицината. Од
  основањето во 1904 година, „Getinge Infection Control“ се залага за иновацијата
  и технолошкиот прогрес во полето на дезинфекција и стерилизација.
 • MAQUET е доверлив партнер на болниците и докторите повеќе од 175 години.
  Притоа, компанијата е светски лидер во добавување на медицинските системи, кои ги
  исполнуваат најголемите барања на сложенте медицински интервенции. Во исто време,
  овие системи ги надминуваат очекувањата на болничките тимови кои се одговорни
  за грижата на пациенти.
 • ArjoHuntleigh е посветен кон подобрување на квалитетот на грижата преку своите производи
  и активности за проширување на знаењето. ArjoHuntleigh има неспоредливо знаење
  за практичните страни на грижата за постари лица, што се должи на 50
  години контакт со сите аспекти на негата во светот.
Aвторизиран и сертифициран претставник за